Ruide RCS

  • Ruide RCS Reflectorless Total Station Survey Instrument

    Инструмент за истражување на вкупната станица без рефлектори Ruide RCS

    ТЕЛЕСКОПСКИ телескоп со дијаметар од 154 mm: 45 mm;EDM: 50mm Зголемување 30x Подигнато поле на слика 1°30' Моќност на резолуција 3" мини.Фокус 1,5m РАСТАНИЦА Опсег на единечна призма 5000m Точност ±(2mm+2ppm*D) mse Опсег без призма 600m*3mm+2 Точност Г) mse Фина за мерење на време: 0,3 с;Нормално: 0,2s Метеоролошка корекција ATMOSense Автоматска корекција Призма Константен прирачник ANGLE Accuracy 2” Met...