Ruide RTS

  • Surveying Instrument Ruide RTS 822 Total Station

    Геодетски инструмент Ruide RTS 822 Вкупно станица

    Должина на телескопот 152 мм Дијаметар на објективната леќа Телескоп: 45 мм Мерач на растојание: 47 мм Зголемување 30X на сликата Подигнато видно поле 1°30′ Резолуција 3″ Мини. Фокус 1,5 м МЕРЕЊЕ ДИСТАНЦЕТ три призма 5000 м. +2×10-6D)mm рефлектор ±(3+2×10-6D)mm Непризма ±(3+2×10-6D)mm Време на мерење Единечниот прецизен тест беше помал од 1,2 секунди и продолжи...