Јужна N4

  • South N4 Ip54 Reflectorless Station Estacion Total

    Јужна N4 Ip54 станица без рефлектори Estacion Вкупно

    Мерење на растојание без рефлектори 1000 m единечна призма 5000 m Точност: непризма 3+2 стр./мин. Рачен влез, автоматска корекција на сензор за корекција на температура Читање на растојание Макс: 99999999,999m Мин: 1mm Точност на мерење на агол N41: 1″ N40: 2″ Метод Апсолутен, континуиран дијаметар на дискот...