TS3-1 Вкупно станица

  • Other Optics Instruments BlueTooth Reflectorless 400M Total Station

    Други оптички инструменти BlueTooth без рефлектори 400M Total Station

    Спецификација Модели и технички параметри TS3-1 Телескоп Слики исправено Зголемување 30X Телескоп со објективна бленда: 45mm Видно поле 1 º30” Минимум растојание на фокусирање 1,2 m Резолуција 3” Мерење на агол Режим на мерење агол Систем за шифрирање апсолутен агол”/5”/ 10” Точност 2” аголна единица DEG/MIL/GON Екран Двоен LCD дисплеј Ниво на плоча 30”/2mm Кружно ниво 8′...